OLIKA LIVSSITUATIONER – DETTA SKA DU TÄNKA PÅ

SAMBO

Ni har flyttat ihop och allt känns fantastiskt och spännande inför framtiden. Stanna upp en liten stund innan ni går vidare och fundera på vad som gäller för er juridiskt i och med att ni blir sambo. Vad händer med era tillgångar om samboförhållandet upphör eller om någon av er avlider, vem får vad?

Det är relativt stor skillnad mellan att vara sambo och att vara gift. Som sambo omfattas ni inte av samma regler som om ni är gifta. Sambolagen omfattar bara bostad och bohag som ni anskaffat för gemensamt bruk. Vid en bodelning ska dessa tillgångar, efter avdrag för skulder, delas lika oavsett vem som äger tillgången och även om någon av er betalat mer än den andra. Detta går att ändra på genom att avtala bort sambolagen med ett samboavtal.

Ni ärver inte varandra, även om ni har gemensamma barn. Det är barnen som ärver och om barnen är minderåriga kommer arvet bli tvunget att betalas ut, vilket i värsta fall kan innebära att din bostad måste säljas. Om det inte finns några barn ärver sambons föräldrar eller i andra hand sambons syskon.

ÄKTENSKAP

Äktenskap medför att Äktenskapsbalken reglerar ert förhållande. Giftorätt innebär att ni har en latent rätt att dela på värdet av alla era samlade tillgångar efter avdrag för skulder. Detta går att ändra på genom att upprätta ett äktenskapsförord mellan er som avtalar bort giftorätten helt eller gör vissa tillgångar till endera makens enskilda egendom och som därmed inte ska ingå i en framtida bodelning.

Som makar ärver ni varandra före gemensamma barn. Särkullbarn har däremot en rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Om ni vill ändra arvsordningen måste ni upprätta ett testamente. Genom ett testamente kan ni även bestämma att tillgångar som tas emot genom arv efter er ska vara mottagarens enskilda egendom.

SKILSMÄSSA ELLER SEPARATION

Ni ska gå skilda vägar efter att ha varit sambo eller gifta med varandra. Äktenskap upphör genom att båda eller någon av er lämnar in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten eller genom att någon av er avlider. För att bestämma hur era tillgångar ska delas upp ska en bodelning göras. För att vara giltig måste bodelningen vara skriftlig. Handlingen används t. ex till att överföra en bostadsrätt eller fastighet om en av makarna vill behålla den efter skilsmässan. Ert samboförhållande upphör genom att ni gifter er, att ni separerar eller att någon av er avlider. Någon ansökan behöver inte göras. En skriftlig bodelning kan behövas om ni ska ändra ägarförhållanden till en gemensam bostadsrätt eller fastighet.

DÖDSFALL

Ett dödsfall medför att man mitt i sorgen måste hantera en mängd papper och skyldigheter som finns reglerade. Det kan vara förvirrande och kan skapa en stress att ta hand om det som man inte riktigt förstår eller orkar med.

En bouppteckningsförrättning måste enligt formella krav hållas inom tre månader från dödsfallet där man går igenom dödsboets tillgångar och skulder på dödsdagen. Bouppteckningen som upprättas ska sedan registreras av Skatteverket och utgör legitimationshandling att gå vidare med avveckling av dödsboet och eventuellt arvskifte.

Dödsboets förvaltning behöver ordnas fram till dess att dödsboet avvecklas. Det är mycket praktiskt som ska tas om hand, bl. a ska räkningar betalas och abonnemang ska sägas upp. Det är du eller ni som dödsbodelägare som ska se till att förvaltningen av dödsboet ordnas, antingen av er själva eller av exempelvis en familjejurist.

Arvskifte, och i vissa fall bodelning, ska upprättas innan avvecklingen av dödsboet kan ske.

PLANERA FRAMTIDEN

Det är många situationer i livet då man funderar på hur man vill att ens tillgångar ska hanteras eller fördelas, antingen medan man är livet eller vid ens bortgång.

Kanske funderar du på vad som skulle hända om du skulle råka ut för något som gör att du inte själv kan ta hand om dina angelägenheter. Då kan det vara bra att känna till att du kan upprätta en framtidsfullmakt där du kan bestämma vem som ska träda in i ditt ställe.

Vem ska ärva dina tillgångar? Om du vill ändra arvsordningen behöver du upprätta ett testamente.

Om du vill flytta till ett mindre boende men vill att familjegården ska behållas i familjen kanske den ska ges i gåva eller säljas till ett barn. Om du har fler barn behöver du fundera på om de ska kompenseras på något sätt och i så fall när och hur.

ATT BLI FÖRÄLDER

En fantastisk tid i livet tar sin början. Är du sambo och får ett gemensamt barn kommer barnet att vara din legala arvinge i stället för dina föräldrar. Din sambo är inte din arvinge vare sig innan eller efter att ni får barn tillsammans. Du bör fundera på om du behöver upprätta ett testamente för att ni som sambo ska ärva varandra till viss del så att den efterlevande inte behöver sälja bostaden för att betala ut arv till barnet.

Är du gift och du eller din make sedan tidigare har särkullbarn kommer era barn att behandlas olika vid ett eventuellt dödsfall. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälder dödsfall medan de gemensamma barnen får vänta tills båda föräldrarna är avlidna.