Samboavtal

Sambolagen innebär att bostad och bohag anskaffat för ert gemensamma bruk ska delas lika mellan er om ni separerar eller om samboskapet upphör på grund av dödsfall. Det kan kännas orättvist om t.ex. någon av er betalat mer vid köp av en gemensam bostad eller om bara en av er står som ägare till bostaden. Genom att skriva samboavtal kan ni avtala om att sambolagen inte ska gälla mellan er. Det innebär att någon bodelning inte ska göras alls om ni separerar eller någon av er avlider. Ni kan komplettera ert samboavtal med ett skuldebrev som reglerar det som ni betalat olika.

Hör av er så berättar jag mer!