Förvaltning

Det behöver ordnas med förvaltning av dödsboet. Räkningar ska betalas, abonnemang ska sägas upp, lösöre och bostad ska avyttras mm. Det behöver också tas kontakt med bank och försäkringsbolag. Förvaltningen kan hålla på under en lång tid, ibland flera år. Det är du eller ni som dödsbodelägare som ska se till att förvaltningen av dödsboet ordnas, antingen av er själva eller av exempelvis en familjejurist.

Hör av dig så berättar jag mer!