Framtidsfullmakt

Om det skulle hända dig något som gör att du inte längre kan ta hand om dina ekonomiska eller juridiska angelägenheter, såsom bankärenden eller försäljning av en bostad kan du utse någon eller några som får fullmakt att företräda dig. Det är ett alternativ till god man och möjliggör att du själv får välja vem du vill ska företräda dig. Överförmyndaren har, till skillnad mot då god man är förordnad, inte någon tillsyn över uppdraget. För att känna dig säker kan du utse någon som granskar den som har fullmaktsuppdraget. Även om du inte har utsett någon så har dina närmast anhöriga rätt att begära redovisning från den som innehar fullmaktsuppdraget.