Arvskifte

När alla tillgångar har avyttrats och alla skulder betalats ska det kvarvarande arvet fördelas mellan dödsbodelägarna. Det görs genom att ett arvskifte upprättas och godkännes av samtliga delägare.  Om den avlidne var gift eller sambo ska även en bodelning ske dessförinnan.

Hör av dig så berättar jag mer!