Bodelning

Äktenskap upphör genom att båda eller någon av er lämnar in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten eller genom att någon av er avlider. För att bestämma hur era tillgångar ska delas upp ska en bodelning göras. För att vara giltig måste bodelningen vara skriftlig. Handlingen används t. ex till att överföra en bostadsrätt eller fastighet som en av makarna vill behålla efter skilsmässan.

Samboförhållande upphör genom att ni gifter er, att ni separerar eller att någon av er avlider. Någon ansökan behöver inte göras. En skriftlig bodelning kan behövas om ni ska ändra ägarförhållanden till en gemensam bostadsrätt eller fastighet.

Hör av er så berättar jag mer!