Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan ni helt avtala bort giftorätten i ert äktenskap eller avtala om att vissa tillgångar ska vara endera makens enskilda egendom och därmed inte ingå i en framtida bodelning. Enskild egendom kan ni även ha i ert äktenskap genom arv eller gåva som ni fått genom ett skriftligt förordnande. Genom äktenskapsförord kan man även i vissa fall avtala om att egendom som är enskild egendom i stället ska vara giftorättsgods.

Hör av er så berättar jag mer!